Kwalifikacja B23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.