Kwalifikacja B23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.