Kwalifikacja B24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik gazownictwa (311913)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015