Kwalifikacja B25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik renowacji elementów architektury (311210)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – październik 2013