Kwalifikacja B26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik renowacji elementów architektury (311210)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015