Kwalifikacja B27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik urządzeń sanitarnych (311209)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014