Kwalifikacja B28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik dróg i mostów kolejowych (311207)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015