Kwalifikacja B29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik dróg i mostów kolejowych (311207)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015