Kwalifikacja B3 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Blacharz izolacji przemysłowych (721303)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015