Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.