Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.