Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.