Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

październik 2016

Kwalifikacja B.30 – październik 2016