Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.