Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

styczeń 2018

Kwalifikacja B.30 – styczeń 2018