Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.