Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.