Kwalifikacja B30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.