Kwalifikacja B32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.