Kwalifikacja B32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.