Kwalifikacja B32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.