Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.