Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.