Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.