Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.