Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.