Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.