Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.