Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.