Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.