Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.