Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.