Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.