Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.