Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.