Kwalifikacja B33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.