Kwalifikacja B34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.