Kwalifikacja B34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.