Kwalifikacja B34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.