Kwalifikacja B34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

styczeń 2018

Kwalifikacja B.34 – styczeń 2018