Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.