Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.