Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.