Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.