Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.