Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.