Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.