Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.