Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.