Kwalifikacja B35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.